Zaštitnik na konferenciji o obrazovanju Roma i Egipćana

Kreiranje kvalitetnog, obuhvatnog i pristupačnog sistema obrazovanja je ključni faktor u suzbijanju socijalne isključenosti romske i egipćanske zajednice, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković

On je na konferenciji „Integracija Roma i Egipćana kroz obrazovanje - Mogućnosti i izazovi“, koju su organizovali Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Koalicija Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori kroz transparentne i održive javne politike i Romski obrazovni fond podsjetio da su Romi etnička neteritorijalna manjina koja je dugotrajno i istorijski zapostavljena na prostorima Zapadnog Balkana Centralne i Istočne Evrope.

„Na osnovu sprovedenih istraživanja, ranijih i novijih i procjena civilnog društva,  Romi i  Egipćani su i  dalje najugroženija manjinska zajednica u Crnoj Gori i suočavaju se sa ozbiljnim socio-ekonomskim problemima. Obrazovanje je sredstvo i preduslov za ostvarivanje svih ljudskih prava i utiče na kvalitet života i omogućava njegovo unapređenje“, rekao je Baković.

On je ukazao da je Crna Gora pristupanjem Konvenciji UN-a o pravima djeteta prihvatila obavezu da proglasi osnovno školovanje obaveznim i besplatno dostupnim. To, kako je kazao, nedvosmisleno povlači odgovornost za svu djecu, bez izuzetka, „ i da se obrazovanje na svim nivoima učini dostupnim i pristupačnim uz preduzimanje odgovarajućih mjera podrške i finansijske pomoći“.

„Kreiranje kvalitetnog, obuhvatnog i pristupačnog sistema obrazovanja je dakle ključni faktor u suzbijanju socijalne isključenosti romske i egipćanske zajednice. Njihovo adekvatno uključivanje u obrazovni sistem značajno bi uticalo na smanjenje siromaštva, rast stope zaposlenosti, smanjivanje razlika u pristupu društvenim dobrima, političku zastupljenost u predstavničkim tijelima i mjestima odlučivanja i smanjenje predrasuda i socijalne distance u odnosu na njih“, dodao je Zaštitnik.

Prema njegovim riječima, obrazovanje romske i egipćanske djece neodvojivo je od mjera koje predviđa inkluzija kroz svoje mehanizme za uključivanje i respektovanje posebnosti svakog djeteta.

On je podsjetio da inkluzija stavlja poseban akcenat na onu djecu za koju postoji rizik od marginalizacije, isključenosti ili postizanja slabijih rezultata.

„To ukazuje na odgovornost sistema da se djeca iz ove zajednice, kao ranjiva kategorija, kontinuirano prate kako bi se obezbijedila njihova adekvatna participacija i napredna postignuća u obrazovnom sistemu. Odgovornost za neuspijeh u obrazovanju ne može se adresirati  samo na dijete ili njegove roditelje, već na obrazovni sistem u cjelini, koji nije u dovoljnoj mjeri otklonio početne nejednakosti ove djece“, poručio je Zaštitnik.

Kako je dodao, iako je Crna Gora usvojila zakonska rješenja, nacionalne strategije i lokalne strateške planove u cilju stvaranja inkluzivnog obrazovnog sistema, rješenja iz ovih dokumenata nijesu dosljedno i potpuno realizovani u praksi.

Prema podacima MONSTAT-a o popisu stanovništva iz 2011.godine, polovina od ukupnog broja djece romske i egipćanske populacije pohađa školu. Manje od jedne trećine završi osnovnu školu, dok 7% završi srednje obrazovanje.

Zaštitnik smatra da je to zabrinjavajuća razlika u poređenju sa 98%, odnosno 86% kolika je stopa završetka osnovne, odnosno srednje škole među djecom opšte populacije.

„Međutim, potrebno je naglasiti da je od 2011.godine, broj upisane romske i egipćanske djece u porastu, što ohrabruje napore za dalju primjenu inkluzivnog obrazovanja“, kazao je Baković.

On je dodao da se pokazalo da na nizak nivo postignuća romske i egipćanske djece u osnovnim školama značajno utiče mali obuhvat predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem koje je veoma važno sa aspekta prevazilaženja jezičkih i kulturnih barijera.

Baković je rekao da su napori nadležnih institucija, u poslednjih nekoliko godina, ostvarili izvjestan napredak u kvantitativnom smislu, „pa je broj pripadnika romske i egipćanske populacije na svim nivoima obrazovanja veći, ali u poređenju sa uključenošću djeca iz opšte populacije nije zadovoljavajući“.

 On je ukazao da bi radi povećanja obuhvaćenosti djece romske i egipćanske populacije predškolskim, osnovnim i višim obrazovanjem i sprječavanja ranog napuštanja škole neophodno  djelovanje u pravcu povećanja svijesti roditelja o značaju obrazovanja za društveni razvoj i bolji život djece; povećanja stepena inkluzivnosti obrazovnih ustanova; poboljšanja saradnje ustanova i roditelja; povećanja broja pedagoških asistenata i mentora; obezbjeđivanja potrebnih finansijskih sredstava za prevoz, ishranu i udžbenike; stipendiranja učenika/studenata koji redovno pohađaju obrazovni program i garantovanja određenog broja sigurnih mjesta za upis na srednji i visoki nivo obrazovanja.

Zaštitnik je rekao i da je neophodan viši stepen individualizacije nastave zasnovane na pedagoškom profilu učenika i procijenjenoj potrebi dodatne podrške u savladavanju redovnog nastavnog programa.

„Uloga romskih medijatora odigrala bi važnu ulogu u informisanju roditelja i identifikovanju djece koja nijesu dio obrazovnog sistema ili koja su pod rizikom od napuštanja škole. Njihov djelotvoran angažman poboljšao bi saradnju i koordinaciju između škola, centara za socijalni rad, nevladinih organizacija koje djeluju u zaštiti prava ove populacije, te roditelja i djece“, zaključio je on.