Zamjenica Mijušković na internacionalnoj konferenciji na Pravnom fakultetu

Zamjenica Zaštitnika za oblast prava djeteta, mladih i socijalnog staranja, Snežana Mijušković, imala je izalagnje na internacionalnoj studentskoj konferenciji “Crnogorsko zakonodavstvo iz perspektive zastite prava djece i medjunarodni standardi“, koja je održana na Prvanom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Zamjenica je govorila o nadzoru nad primjenom Konvencije o pravima djeteta i obavezi države za izvještavanje Komiteta Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, kao i o postignućima u stvaranju uslova za istvarivanje prava djeteta.Takođe je govorila o Trećem opcionom protokolu o komunikacijskim procedurama i mogućnosti da se djeca i njihovi roditelji/staratelji mogu žaliti Komitetu, ukoliko im prava nisu ispoštovana u državi.

Osim  Mijušković u uvodnom dijelu skupa govorili su i Velimir Rakočević, dekan Pravnog fakulteta, Mehmed Zenka, ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Crne Gore, Ibrahim Smailović, generalni direktor Direktorata za građansko zakonodavstvo i nadzor Ministarstva pravde i Dijana Popović-Gavranović, načelnica stručne službe u Vrhovnom državnom tužilaštvu.

U nastavku skupa studenti su predstavljali svoje radove na ovu temu.