Trening o nadzoru nad sektorom bezbjednosti

 

Prvi trening, u okviru projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor nad sektorom bezbjednosti" počeo je danas u  Petrovcu.

Na dvodnevnom treningu, u organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) uvodna obraćanja imali su Uwe Meerkoetter, /Ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori / kao i Milena Bešić, direktorica CEDEM-a.

Predavači na treningu su  Igor Lekić, savjetnik pučkog pravobranitelja za pravne poslove Republike Hrvatske i Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Prva sesija odnosi se na ulogu institucije Ombudsmana u modernom svijetu, u okviru čega je razgovarano o funkcijama, nadležnostima i značaju kao i demokratskom nadzoru nad institucijama sektora bezbjednosti.

Tema druge sesije je situacija kod hrvatskog Ombudsmana: prije i nakon pristupa EU. Akcenat izlaganja odnosio se na put do punopravnog članstva u Evropskoj uniji, najveće izazove u procesu pristupanja kao I na pitanje šta nakon pristupanja.

Prvog dana obuke predstavljena je i komparativna studija  - primjeri dobre prakse institucija Ombudsmana iz EU zemalja.

Drugog dana, sesije će se odnositi na pitanja mjera tajnog nadzora u Crnoj Gori, ustanovljavanje MTN-a u pravosudni sistem Crne Gore,  MTD sa stanovišta sudske prakse evropskog suda za ljudska prava i razmatraće se praktični primjeri.