Novih 22 djece savjetovaće Zaštitnika o dječjim pravima

 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, na osnovu postupka sprovedenog po Javnom pozivu od 09.11.2017.godine, izvršio je izbor članova/ica Mreže zlatnih savjetnika/ca.

Nakon dostavljenih i razmotrenih prijava kandidata, na predlog Komisije za izbor zlatnih savjetnika/ca, izabrana su 22 nova člana/ice iz Berana, Kolašina, Podgorice, Budve, Cetinja, Rožaja, Danilovgrada i Nikšića. Zlatni savjetnici su djeca uzrasta od 13-17. godina.

Članstvo u Mreži traje tri godine, a opšti cilj jeste stvaranje uslova za postizanje većeg stepena učešća djece u svim oblastima društvenog života, radi afirmacije i zaštite njihovih osnovnih prava i sloboda.

Formiranje Mreže zlatnih savjetnika započeto je u 2014.godini, raspisivanjem javnog poziva djeci, odabirom savjetnika i formiranjem same mreže. Težimo da okupimo zainteresovanu djecu Crne Gore, koja će učestvovati u radu Zaštitnika, tako što će biti u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Institucije i svojim idejama, predlozima, sugestijama i stavom učestvovati u zaštiti i unapređenju dječijih prava.

Specifični ciljevi i zadaci Mreže su: uključivanje djece u rad Institucije putem davanja predloga, sugestija i mišljenja prilikom kreiranja politika u oblasti zaštite i unaprjeđenja dječijih prava; uključivanje dječjeg mišljenja u procese donošenja zakona, propisa  i drugih akata; kao i održavanje redovnog kontakta djece i Zaštitnika i stvaranje uslova za unaprjeđenje tih kontakata. Predviđena je i kontinuirana edukacija djece o dječjim pravima, održavanje sastanaka Mreže i Godišnje konferencije na kojoj će zlatni savjetnici prezentovati svoj rad, angažovanje i postignute rezultate o temama koje će djeca sama predložiti.

Na konferenciji, koja će biti održana u martu, biće predstavljeni novi članovi/ce, dok će dosadašnji zlatni savjetnici govoriti o postignutim rezultatima, svojim aktivnostima i utiscima.