Obilježen Dan palestinskog djeteta

Zamjenica Zaštitnika za oblast prava djeteta, Snežana Mijušković, govorila je danas na tribini o pravima djeteta u Palestini, koju su organizovali palestinska Ambasada u Crnoj Gori i NVO Građanska alijansa.

Učesnici tribune bili su i ambasador Palestine u Crnoj Gori, Rabii Alhantouli kao i predstavnica Centra za prava djeteta Jelena Gluščević.

Na skupu, koji je organizovan povodom 05. aprila- Dana palestinskog djeteta, ukazano je da djeca Palestine već 70 godina – od početka izraelske vojne okupacije, svakodnevno trpe okrutnost i da su im uskraćena osnovna prava.

U dokumentarnom filmu koji je emitovan, prikazano je kakav je tretman djece  i saopšteno da je broj uhapšenih maloljetnika u Palestini prošle godine bio 1467.

Prema informacijama organizacija za dječja prava i NVO, između 500-700 djece prođe kroz izraelske vojne sudove svake godine.

Zamjenica Mijušković podsjetila je na međunarodne standarde i dokumenta u oblasti zaštite prava djeteta, navodeći da se u kontekstu današnjeg skupa može govoriti samo o njihovom kršenju.

“Prema podacima UN oko 230.000.000 djece živi u zonama zahvaćenim oružanim sukobima. Nažalost, djeca su danas izložena daleko većem riziku od oružanih sukoba nego što su to bili ranije. Početkom prošlog vijeka civilne žrtve rata činile su 5% od ukupnog broja žrtava, dok se taj procenat krajem istog vijeka popeo na 90%. Podaci govore da gotovo polovinu od ukupnog broja žrtava savremenih oružanih sukoba čine djeca”, navela je ona.

Prema riječima Mijušković, u kontekstu modernog ratovanja, djeca predstavljaju najosjetljiviju grupu i izložena su svim negativnim aspektima vezanim za oružane sukobe, bilo da su pasivni posmatrači bezumlja oko sebe, bilo da su aktivni učesnici sukoba.

Saopštavajući da su brojke neumoljive i poražavajuće, zamjenica Mijušković ukazala je da je međunarodna zajednica utvrdila šest kategorija najtežih oblika kršenja dječijih prava za vrijeme oružanih sukoba.

“To su ubijanje i ranjavanje djece, regrutovanje djece vojnika, seksualnio nasilje, napad na škole i bolnice, otmica kao i uskraćivanje pristupa humanitarnoj pomoći za djecu”, dodala je ona.

Mijušković je ocijenila da efikasna i djelotvorna zaštita djece u modernim oružanim sukobima nesumljivo zahtijeva koordiniranu aktivnost svih aktera međunarodnih odnosa.

Ona je ukazala i da migracijske krize takođe negativno utiču na djecu i na ostvarivanje njihovih prava.

Ambasador Alhantouli rekao je da je od 2003.godine počelo usvajanje legislative za zaštitu prava djeteta u toj državi kao i da su od 2014.godine potpisnici Konvencije o pravima djeteta.

“Trudimo se da uspostavimo pravne mehanizme da na što bolji način zaštitio djecu ali su rezultati još uvijek ograničeni. Takođe se veoma trudimo da što bolje obrazujemo našu omladinu jer u tome vidimo snagu države”, kazao je on, navodeći da zato imaju jednu od najvećih stopa pismenosti.

On je ukazao na brutalnost izraelskih snaga, s posebnim osvrtom na hapšenja djece, njihovo ispitivanjei odnos sa sudovima.

Gospođa Gluščević ocijenila je potresnom i poražavajućom situaciju u vezi sa pravima djece u Palestini, navodeći da očekuje mnogo više od međunarodne zajednice, posebno humanitarnih organizacija koje djeluju na terenu.

“Mi iz Crne Gore malo šta možemo učniti, osim što veoma saosjećamo sa patnjom te djece. Ali možemo da pričamo o tome, da javnost bude upoznata šta se dešava”, rekla je ona.

Gluščević je navela da se moraju preduzeti sve mjere kako bi djeca bila zaštićena od učešća i posljedica oružanih sukoba i da bi u prvom planu bio najbolji interes djece a ne pojedinačni interesi zemalja.