Zaštitnik u Nikšiću

 

Nasilje kao rješavanje konfliktnih situacija ni u jednom društvu, pa ni u crnogorskom, nije prihvatljivo a na ovu temu glas mladih treba da se čuje češće, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković.

On je sa zamjenicama Snežanom Mijušković i Zdenkom Perović kao i savjetnicom Duškom Šljivančanin prisustvovao takmičenju iz sociologije za srednjoškolce/ke iz Crne Gore na temu “Mladi i nasilje”.

Takmičenje su organizovali Filozofski fakultet u Nikšiću, Društvo sociologa Crne Gore, Institut za sociologiju i psihologiju i studijski program za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

 Prijavljeno je 89 radova, iz 14gradova  i iz 17 crnogorskih srednjih škola. U finale se plasiralo 13 takmičara i takmičarki, koji su javno branili svoje radove pred publikom i komisijom.

Pred početak odbrane radova učesnicima se obratio Zaštitnik koji je kazao da nasilje, kao rješavanje konfliktnih situacija, ni u jednom društvu, pa ni u crnogorskom, nije prihvatljivo.

“ U instituciji ombudsmana se sa velikom pažnjom odnosimo prema nasilju, naročito prema vršnjačkom nasilju i nasilju u porodici. Najviše se bavimo nasiljem nad djecom”, rekao je Zaštitnik.

Nasilje nad djecom, kako je kazao, veoma je rašireno u Crnoj Gori. “ I ono, što posebno zabrinjava, jeste da poprima široke razmjere i prisutnije je u uzrastu djece u osnovnoj nego u srednjoj školi”.

Zaptitnik smatra da je država Crna Gora stvorila izuzetno dobar zakonodavni okvir za borbu protiv nasilja u porodici, nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja, ali da još nema pravi odgovor na ovu pojavu.

“Zbog toga treba da čujemo stavove mladih, te da preispitamo politike u državi i vidimo da li je ono što radimo prava stvar” kazao je on.

Pobjednik takmičenja je Marko Miličić iz Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice, drugo mjesto osvojio je Đorđije Radulović iz Gimnazije sa Cetinja, a treće Luka Reković iz Srednje mješovite škole „Mladost“ u Tivtu.

U okviru posjete Nikšiću, Zaštitnik je sa saradnicima obišao JU Dom učenika i studenata “Braća Vučinić”.Tom prilikom razgovarano je sa upravom doma i vaspitačima koji neposredno rade sa maloljetnim učenicima smještenim u domu. Predstavici institucije obi[li su i neke od soba u domu, prostorije za učenje i slobodne aktivnosti.

Takođe je održan sastanak sa predsjednikom suda Vukotom Vujačićem, sa kojim je razgovarano o problemima u radu i saradnji sa institucijom.