Sastanak sa konsultatkinjom Savjeta Evrope

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i zamjenica Zadenka Perović razgovarali su sa konsultatkinjom Savjeta Evrope, gđa Mirjanom Lazarovom Trajkovskom, koja priprema analizu zakonodavnog okvira i prakse sudova u pogledu dužine trajanja postupka.

U okviru projekta “Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unapređenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou” Savjet Evrope sprovodi analizu o primjeni standard u oblasti zaštitie prava na suđenje u razumnom roku.

Tim povodom gđa Trajkovsa sa saradnicima boravila je u Podgorici 28. i 29. Maja, a sa Zaštitnikom je razgovarala o efikasnosti mehanizama za zaštitu ljudskih prava u smislu člana 6 (1) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Osim pomenute analize gđa Lazarova Trajkovsa daće i preporuke u cilju unapređenja nacionalnih pravnih ljekova za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.