Sastanak Zaštitnika i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Hrvatska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić,  posjetila je danas instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Ona je sa zaštitnikom, Šućkom Bakovićem, razgovarala o aktuelnim pitanjima iz domena njihovih mandata na području zaštite od diskriminacije.

Pravobraniteljica je predstavila aktivnosti koje sprovode na polju promotivnih i međunarodnih aktivnosti. Posebno je istakla angažman na evropskim projektima, navodeći da su već započeli realizaciju četvrtog.

Tema razgovora bila je i priprema godišnjih izvještaja o radu, metodologija izrade kao i načini javne prezentacije.

Sagovornici su dosadašnju saradnju ocijenili uspješnom i sadržajnom, uz ocjenu da ona može poslužiti kao dobar primjer i na državnom nivou.

Posebno je naglašena potreba proaktivije razmjene dobrih praksi i postupanja sa željom da se realizuju uzajamne studijske posjete.