Sastanak sa predstavnicama Saveza slijepih Crne Gore

Instituciju Zaštitnika posjetile su predstavnice nevladine organizacije „Savez slijepih Crne Gore“ i predstavile plan aktivnosti za realizaciju projekta „Svi smo stvoreni jednaki: ka efikasnoj zaštiti potrošača osoba sa invaliditetom“.

 

Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije Siniša Bjeković i savjetnica Milena Krsmanović podržali su inicijalni plan zajedničkog djelovanja i sugerisali zaključivanje sporazuma o konkretnoj saradnji na realizaciji projekta u cilju usaglašenog sprovođenja projektnih aktivnosti.