×
 

Obrazovanjem protiv diskriminacije

 

Zamjenica Zaštinika, Snežana Mijušković, govorila je na treningu o diskriminaciji za profesionalce koji rade u oblasti obrazovanja, koji je organizovala nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Trening koji je održan od 17. do 19. oktobra u Podgorici sastavni  je dio projekta 360° Pun krug za ljudska prava, koji teži da doprinese smanjenju diskriminacije i promociji tolerancije i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Zamjenica Mijušković govorila je o slučajevima iz prakse Zaštitnika koji se odnose na ostvarivanje prava na obrazovanje, a koji se mogu posmatrati i kroz prizmu diskriminacije.

Neki od primjera koje je predstavila odnose se na dobijanje asistenta u nastavi, prilagođenost objekata djeci sa invaliditetom, nasilju u školama i sl. Zamjenica Mijušković predstavila je i Preporuke Komiteta Ujedinjenih nacija za prava djeteta koje je država dobila u cilju unapređenja stanja u ovoj oblasti, a koje je Zaštitnik nedavno publikovao.

Cilj programa koji je koncipiran kao kombinacija teorijskog i interaktivnog i radioničarskog rada, bio je da nastavnike i druge profesionalce koji rade u obrazovanju (stručne službe, rukovodioce škola, savjete roditelja, stručna tijela i aktive) bolje upozna sa modernim konceptom ljudskih prava i diskriminacijom. Takođe, trening je ponudio i određene smjernice kako da ove teme budu adekvatno adresirane u svakodnevnom radu sa učenicima u formalnom obrazovnom sistemu.