×
 

Predstavnici Institucije na regionalnoj konferenciji tijela za jednakost

Zamjenici Zaštitnika Snežana Mijušković i Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović učestvovali su na trećoj regionalnoj konferenciji tijela za jednakost Jugoistočne Evrope koja je organizovana 29. oktobra u Tirani.

Na osnovu Izjave o saradnji između tijela za jednakost Jugoistočne Evrope regionalni sastanci organizuju se na godišnjem nivou, pa je Komesar za zaštitu od diskriminacije Republike Albanije, nakon Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije i Pravobranitelja/ice za rodnu ravnopravnost Republike Hrvatske, bio domaćin treće regionalne konferencije na temu “Nezavisnost tijela za jednakost”.

Predstavnici/ce tijela za jednakost iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, i Kosova govorili su o nezavisnosti tijela za jednakost sa posebnim osvrtom na Preporuku Opšte Politike br. 2 Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) i Preporuku Evropske Komisije “O standardima tijela za jednakost”. Diskutovali su o novim standardima odobrenim na evropskom nivou i predstavili svoja iskustva u dostizanju nezavisnosti, jačanju djelotvornosti, postupanju po preporukama datim zbog utvrđene diskriminacije i drugim pokazateljima uspješne borbe protiv diskriminacije pred nacionalnim institucijama čiji je mandat zaštita, promocija i prevencija diskriminacije.

Zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković je govorio na temu nezavisnosti institucije Zaštitnika u okviru koje djeluje Sektor za zaštitu od diskriminacije, manjinska prava i rodnu ravnopravnost. Predstavio je mandat Zaštitnika u odnosu na zaštitu od diskriminacije ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije i institucionalnu arhitekturu Institucije, shodno čemu je govorio o promotivnoj i preventivnoj ulozi Zaštitnika, nadležnosti da inicira ili se miješa u strateške parnice, postupa po pritužbama za zaštitu od diskriminacije i pruža pravnu pomoć građanima. Ukazao je na izazove u obezbjeđivanju kadrovskih kapaciteta, finansijske nezavisnosti Institucije i jačanju promotivne uloge kroz opredjeljenje dodatnih sredstava.

Zamjenik je u ime Institucije izrazio spremnost da narednu konferenciju tijela za jednakost organizuje Zaštitnik što su učesnici podržali.

Na konferenciji je zaključeno da tijela za jednakost moraju djelovati bez uplitanja od strane države, političkih partija ili drugih aktera, što se obezbjeđuje kroz potpunu nezavisnost na institucionalnom i funkcionalnom nivou. Poslata je poruka da se izbor/imenovanje kadra mora zasnivati na transparentnim, kompetentnim i participativnim procedurama, kao i da organi izvršne vlasti ne smiju imati odlučujući uticaj u bilo kojoj fazi procesa izbora. Snažno je podržana ideja da tijela za jednakost treba samostalno da odlučuju o svojoj unutrašnjoj strukturi i načinu upravljanja resursima, te da im treba obezbijediti dovoljno kadra i sredstava za sprovođenje svih nadležnosti sa stvarnim uticajem.