Zaštitnik na sjednici Ženskog parlamenta

 

Nasilje nad ženama i u porodici neprihvatljivo je u demokratskom društvu, a analize i studije pokazuju da je ono u Crnoj Gori  i dalje rašireno i izraženo, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković.

On je danas učestvovao u Devetom zasijedanju “Ženskog parlamenta”, koji je organizovao Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, povodom trajanja globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Zaštitnik je saopštio da nasilje nad ženama zahtijeva efikasniji i odlučniji odgovor nadležnih institucija i organa.

On je podsjetio da je Skupština ratifikovala Istanbulsku konvenciju što je, kako je naveo, veliki korak za žene u Crnoj Gori.

"Da li smo kao društvo u primjeni standarda odgovorili na sve zahtjeve Istanbulske konvencije? Ne, nijesmo“, rekao je Ombudsan.

On je kazao da je, prema podacima Uprave policije, u prvih pola godine bilo 120 krivičnih prijava zbog nasilja u porodici i 13 prijava za djela koja se dovode u vezu sa tim krivičnim djelom.

"Žrtve ovih krivičnih djela su 144 osobe, od kojih je 100 žena, ili 69 odsto“, ukazao je Zaštitnik Baković.

U istom periodu, kako je naveo, prema podacima Višeg suda za prekršaje, podnijeto je 617 zahtjeva za pokteranje prekršajnog postupka."Ovi zahtjevi se odnose na 813 žrtava, od kojih su 313 žene“.

On je rekao da je u prošloj godini podnijeto 200 krivičnih prijava zbog nasilja u porodici i pet koje se dovode u vezu sa tim.

Prema riječima Bakovića, od 223 žrtve tih krivičnih djela, 164 su ženskog pola, ili 73 odsto.

Kada su u pitanju prekršaji, u prošloj godini bile su 1.524 žrtve, od čega 919 žena, ili 60 odsto.

"Ovi statistički podaci pokazuju da je u porodičnom nasilju dominantno nasilje nad ženama“, istakao je Zaštitnik.

Kako je kazao, podaci pokazuju i da iz godine u godinu postoji blagi rast procesuiranja slučajeva nasilja nad ženama.

"Uvjereni smo da je u pitanju porast prijavljivanja slučajeva i da su žrtve ohrabrene da prijavljuju, ali ne smijemo zaboraviti na onu tamnu brojku, a to je broj slučajeva koji nijesu prijavljeni“, istakao je Baković.

Zbog toga, kako je naveo, i Istanbulska konvencija nameće obavezu  prevencije.

"Odnosno podizanja svijesti i žena i ukupnog društva da se ne smijemo miriti sa nasiljem u porodici, jer je nasilje nad ženama i nad djecom težak oblik kršenja ljudskih prava“, kazao je Zaštitnik.

On je istakao i da parlament ima veliku odgovornost u sprječavanju nasilja u porodici.

"I ovo je prilika da pozovemo sve nadležne organe da se odlučnije i energičnije suprotstavljaju nasilju nad ženama“, poručio je Baković.

U radu sjednice učestvovao je I zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, Siniša Bjeković.