×
 
 
Konferencija povodom sjećanja na žrtve Holokausta    Diskriminacija 

Civilizacijska je obaveza i potreba da se spriječi i sankcioniše svaka relativizacija, a ne samo negacija zločina Holokausta, kazao je zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković. On je bio učesnik konferencije povodom obilježavanja 27. januara - Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, koju su organizovali skupštinski Odbor za ljudska prava i slobode i Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila je obilježavanje ovog datuma rezolucijom od 1. novembra 2005. godine. Učesnici Konferencije pridružili su se kampanji #WeRemember, čiji je cilj da se podigne svijest o Holokaustu i svim oblicima ksenofobije i genocida.

 
 
Saradnja NPM-a i Odsjeka za strance Uprave policije    NPM 

Savjetnici iz Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) Danijela Brajković i Mensur Bošnjak, održali su sastanak sa rukovodiocem Odsjeka za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija u Upravi policije, Dejanom Bojićem, na kom je dogovoren bliži način saradnje u realizaciji mandata Zaštitnika. Tema sastanka bila je nadležnost koju je Zaštitnik dobio prošlogodišnjim izmjenama Zakona o strancima (utvrđenog članom 114 stav 5) a odnosi se na prinudno udaljenja stranaca, koji se nezakonito nađu na teritoriji Crne Gore. Utvrđeno je koji podaci iz nadležnosti policije, kopije spisa i dokumenata će se redovno dostavljati NPM-u Crne Gore, u cilju praćenja načina postupanja prema strancima u postupku njihovog prinudnog udaljenja i prevencije propusta, a koji bi mogli dovesti do kršenja ljudskih prava i lošeg postupanja.

 
 
Sastanak o evaluaciji programa rehabilitacije i reintegracije zatvorenika    NPM 

Savjetnice Zaštitnika, Marijana Sinđić i Jelena Nedović, održale su sastanak sa predstavnicima Savjeta Evrope o evaluaciji programa rehabilitacije i reintegracije zatvorenika. Na sastanku u okviru projekta „Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori“ i potprograma „Evaluacija programa rehabilitacije i reintegracije zatvorenika“, menadžerki projekta Tatjani Miranović i članu eskpertske misije međunarodnom konsultantu, Arshak Gasparyanu, predstavaljene su informacije i podaci u cilju pripreme Izvještaja i upoznavanja sa stanjem u Crnoj Gori, u oblasti tretmana, rehabilitacije i reintegracije zatvorenika. Savjetnice Zaštitnika predstavile su dosadašnji rad Zaštitnika kao NPM-a i postupanje u predmetima u ovoj oblasti. Ukazale su na slabosti u tretmanu i programima koji se sprovode u zatvoru, u odnosu na zatvorenike. Istaknule su ključnu ulogu socijalizacije i kvalitetnog poslijepenalnog prihvata bivših zatvorenika u zajednici.

 
 
Čestitka povodom Dana novinara   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore novinarima i ostalim medijskim radnicima čestita 23. januar – Dan novinara Crne Gore, sa željom da nastave da uspješno ostvaruju važnu ulogu i misiju koju imaju u društvu. Na dan izlaska prvog broja lista Crnogorac, prilika je da se iznova upute poruke podrške nezavisnom, profesionalnom i slobodnom novinarstvu i da se podsjeti na značaj koji mediji imaju u ostvarivanju ljudskih prava i sloboda, unapređenju vladavine prava i ostalih važnih činilaca društava razvijenih demokratija. Za dostizanje ovih ciljeva neophodna je snažna posvećenost države da u kontinuitetu podržava i promoviše medijske slobode kao i unapređuje razvoj pozitivnog medijskog okruženja. Tu se jasno, prije svega, misli na apsolutnu neprihvatljivost pritisaka i napada na novinare i opredijeljenost da se do kraja istraže svi dosadašnji slučajevi. Podsjećamo da bilo koje ograničavanje slobode medija ne ugrožava samo novinare već i samo društvo i zajednicu u cjelini.

 
 
Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba    Diskriminacija 

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković, navodeći da izvještaji Ombudsmana ukazuju na nedostatk odgovarajućih servisa podrške ovoj kategoriji stanovništva. Bjeković je danas govorio na panelu “Ljudska prava starijih”, u okviru završne konferencije “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba”, koju je organizovao Crveni krst. On je rekao da je pririodno očekivati da starije osobe i u poznim godinama života mogu i trebaju dati doprinos razvoju društva u cjelini kroz tzv. aktivno starenje.

 
 
Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope    Diskriminacija 

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima u procesu planiranja projekta na temu antidiskriminacije na zapadnom Balkanu. To će biti naredna faza Zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility“ za zapadni Balkan i Tursku. U ime delegacije SE, Stefano Valenti, Vedran Ian Kjeldsen i Angel Longo pojasnili su da će planirane aktivnosti biti fokusirane na teme zaštite LGBT prava i borbu protiv govora mržnje, uz širi kontekst promocije različitosti i toleranicije. Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, Siniša Bjeković i savjetnice Milena Krsmanović I Milana Bojović ukazali su na okolnosti, potrebe i predloge u vezi sa ovom oblasti rada, dok će u narednoj fazi dogovora biti planirane specifične aktivnosti.

 
 
Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog   

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve” u Crnoj Gori. Neprimjerene su i krajnje neprihvatljive izjave kojima se vrijeđaju vjerska i nacionalna osjećanja građana a posebno je neshvatljivo da one dolaze od visokog crkvenog velikodostojnika i to u danima praznika koji je najveći simbol širenja mira, ljubavi i povjerenja. Crkve, vjerske zajednice i njihovi predstavnici imaju određeni nivo slobode kada su u pitanju javni nastupi ali i odgovornost i obavezu da tom prilikom u skladu sa svojom društvenom pozicijom, ne narušavaju dostojanstvo pojedinaca i grupa kojima se obraćaju ili o kojima saopštavaju stav.

 
 
Reagovanje povodom izjava nakon glasanja o izmjenama zakona o javnom redu i miru   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava zabrinutost i osuđuje izjave kojima se poziva na netrpeljivost i narušava koncept uspostavljenih demokratskih vrijednosti građanskog i multietničkog sklada. Apelujemo na smirivanje tenzija koje se šire komentarisanjem takvih stavova. Prateći aktuelna dešavanja i reakcije nakon glasanja o Predlogu zakona o izmjenama Zakona o javnom redu i miru, u Skupštini Crne Gore, neophodno je ukazati na neprihvatljive i negativne posljedice izražavanja političkih mišljenja kojima se dovodi u pitanje ustavno pravo poslanika da se opredjeljuje i glasa po sopstvenom uvjerenju. Ovih dana više puta u izražavanju političkih stavova korišćeni izrazi kao što su: „nepoželjnost pojedinaca na određenoj teritoriji, netrpeljivost, nacionalizam, šovinizam, mržnja“, i sl, što je ozbiljan alarm za reakciju i poziv na očuvanje međunacionalnog poštovanja, suživota i tolerancije, po kojima je crnogorsko društvo prepoznato i služi kao pozitivan primjer.

 
 
Zamjenik i savjetnica na otvaranju projekta "Učestvovanje s odlučivanjem''    Diskriminacija 

Realizacija projekta,,Učestvovanje s odlučivanjem'' (Participation with Decisions - PWDs), čji je cilj da poveća nivo poštovanja ljudskog dostojanstva, različitosti i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, počela je 21.12. 2018.godine. U okviru ovog projekta, čiji je cilj i da podigne svijest o mogućnostima OSI i poboljša dalju integraciju u društvu, realizuje se i Škola ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Kroz ovu školu, koju organizuje Udruženje mladih sa hendikepom CG, težiće se edukaciji učesnika o nastanku i razvoju ljudskih prava kao i mehanizmima njihove zaštite. Predavač u školi bio je, zamjenik Zaštitnika za oblast antidiskriminacija, prava manjina i rodna ravnopravnost Siniša Bjeković. On je učesnicima održao predavanje na teme ,,Uvod u ljudska prava i istorijat razvoja ljudskih prava '' i „Sudska zaštita ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom pred Evropskim sudom za ljudska prava'' .

 
 
Mjere upozorenja ne doprinose smanjenju govora mržnje    Dječja prava 

U slučajevima govora mržnje izraženog na internetu, društvenim mrežama i drugim mjestima javnog prostora najčešće se izriču mjere upozorenja, što nije doprinijelo - niti prevenciji, niti smanjenju ovih delikata, kazala je zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković. Govoreći na konferenciji „Uloga vaspitno-obrazovnih ustanova u prevenciji i borbi protiv nasilja i govora mržnje na internetu“, zamjenica je ukazala da je govor mržnje veoma rasprostranjena pojava na internet portalima i društvenim mrežama. “Često smo u prilici da vidimo, pročitamo, čitav spektar uvreda zasnovanih na rasnom, etničkom, vjerskom ili homofobnom motivu. Ovo je naročito izraženo nakon određenih društvenih dešavanja, događaja koji su u datom momentu aktuelni bilo kod nas, bilo u regionu i moglo bi se reći da direktno utiču na donošenje određenih političkih i drugih odluka”, rekla je ona. Mijušković je navela da je u Internet prostoru svako o kome se piše, onaj koji piše ili onaj ko izrazi stav u vidu komentara na datu temu, potencijalna meta neprihvatljivog izražavanja mišljenja i govora mrženje.