×
 
 
Prihvaćena inicijativa Zaštitnika za izmjene i dopune Zakona   

Ministrstvo prosvjete pihvatilo je inicijativu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i za Program rada Vlade za narednu godinu predložiće izmjene i dopune Zakona o obrazovanju i vaspitanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, podnio je 7. decembra Ministarstvu prosvjetu Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kojom se predviđa da se umjesto sadašnjeg zakonskog rješenja koje propisuje angažovanje asistenata kao mogućnosti, Zakonom to propiše kao obaveza, kako bi svako dijete kojem je ovaj vid podrške potreban, dobilo asistenta. Zaštitnik je predložio i brisanje odredbe Zakona koja predviđa da asistent po pravilu, obavlja tehničku pomoć kao volonterski rad. Iz Ministarstva su Zaštitnika obavijestili da aktivno rade na uspostavljanju usluge asistenata u nastvai, kao tehničke podrške, u cilju što boljeg uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitni proces. Iz tog resora ukazali su da su u prethodnom periodu sprovedena istraživanja, radionice i okrugli stolovi na temu asistencije u nastavi.

 
 
Zamjenik Bjeković ponovo član Biroa ECRI-ja   

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, drugi put zaredom izabran je za člana Biroa (izvršno tijelo) Evropske komisije protiv rasizma i netoleranicje (ECRI). Ovu funkciju zamjenik Zaštitnika vršiće u naredne dvije godine. Izbor Bjekovića za člana Biroa ECRI-ja predstavlja svojevrsno priznanje kako za instituciju Zaštitnika tako i za državu Crnu Goru. ECRI je nadzorno tijelo Savjeta Evrope (SE) sa najširim mandatom, kojem je povjeren zadatak borbe protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma, netolerancije i homofobije iz perspektive zaštite ljudskih prava, standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima, dodatnih protokola i drugih instrumenata Savjeta Evrope.

 
 
Potpisan Sporazum o saradnji Ombudsmana i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore   

Ombudsman Šućko Baković i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Velimir Rakočević, potpisali su Memorandum o saradnji te dvije institucije, s ciljem da realizacijom različlitih aktivnosti rade na povećanju znanja studenata i šire javnosti o ljudskim pravima. Prioritet u zajedničkom djelovanju i saradnji biće povećanje stepena informisanosti i edukacije studenata i šire javnosti o važnosti poštovanja ljudskih prava, uživanja tolerancije i zalaganja za nediskriminaciju. „U koordinaciji sa ostalim državnim institucijama, medijima, privatnim i nevladinim sektorom, kao i partnerskim institucijama visokog obrazovanja iz Crne Gore, regiona i Evrope, radićemo na izgradnji i podizanju stepena informisanosti studenata Fakulteta i šire javnosti, rukovodeći se tolerancijom, razumijevanjem, nediskriminacijom, poštovanjem prava na različit stav i mišljenje, te dijalogom i argumentovanim i tačnim iznošenjem činjenica“, navedeno je u Memorandumu.

 
 
Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potreb   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, podnio je danas Ministarstvu prosvjetu Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, u cilju što efikasnijeg i kvalitetnijeg rješavanja problema angažovanja asistenata u nastavi. Inicijativa se osnosi na izmjenu i dopunu člana 30 a Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama („Sl.list RCG“, br.80/04 i „“Sl. list CG“ br. 45/10). “Neophodno je izmijeniti stavove 1 i 2 ovog člana tako da glase: „Djetetu sa posebnim obrazovnim potrebama u toku pohađanja nastave, obezbijediće se asistent u nastavi, kao tehnička pomoć u pogledu obezbjeđivanja pristupa obrazovanju i obrazovnom postignuću. Komisija određuje rješenjem kojoj se djeci obezbjeđuje asistent u nastavi, kao tehnička pomoć“. Stav 3 brisati”, navedeno je u Incijativi. Dakle, suština inicijativa ogleda se u tome da se umjesto sadašnjeg zakonskog rješenja koje predviđa angažovanje asistenata kao mogućnosti, Zakonom to propiše kao obaveza, kako bi svako dijete kojem je ovaj vid podrške potreban, dobilo asistenta. Takođe, predloženо је brisanje odredbe Zakona koja predviđa da asistent po pravilu,obavlja tehničku pomoć kao volonterski rad.

 
 
Trening radionica „Zlatnih savjetnika“ Zaštitnika   

Bar - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the children organizovao je trodnevnu trening radionicu za djecu – „Zlatne savjetnike“ Ombudsmana, u cilju prikupljanja mišljenja o primjeni UN Konvencije o pravima djeteta u Crnoj Gori. Trening je od 2. do 4. decembra održan u Baru, a prisustvovalo mu je desetoro djece iz različitih gradova Crne Gore (Podgorica, Danilovgrad, Kotor, Kolašin, Berane). „Zlatni savjetnici“ u prethodnom periodu imali su zadatak da prikupe mišljenja djece iz svog okruženja na teme poštovanja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje i participaciju. Prikupljanje dječjih mišljenja o stepenu poštovanja UN Konvencije neophodno je za potrebe sačinjavanja Izvještaja o poštovanju preporuka UN Komiteta za prava djeteta, koji će Zaštitnik pripremati u narednom periodu.

 
 
Saopštenje povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom   

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ukazuje da se ta kategorija stanovništva još uvijek nalazi na marginama društva, iako se u javnosti stvara utisak da se njihovi problemi rješavaju, naročito u posljednje vrijeme. Ne osporavajući izvjestan napredak, Zaštitnik sa dužnom pažnjom prati ovu oblast i nalazi da još postoje brojni problemi, od onih koji se tiču fizičkih barijera (nepristupačnosti objekata u javnoj upotrebi) pa do nedostataka vezanih za obrazovanje, zapošljavanje i radnu rehabilitaciju, socijalne servise, zdravstvene usluge i drugo. S obzirom na brojne probleme sa kojima se ova marginalizovana grupa suočava, kao i da po nekim procjenama u Crnoj Gori postoji oko 70.000 osoba sa invaliditetom, evidentno je da samo nekoliko pokrenutih sudskih postupaka ne odražava prirodu i obim ugroženosti njenih prava. U svakodnevnoj potrazi za statističkim pokazateljima, brojkama kojima se identifikuju problemi, projektuju ciljevi, usaglašavaju indikatori, prate rezultati, skoro po pravilu previđamo jedinke, ljudska bića zaboravljena u svijetu brojeva i na marginama društvene stvarnosti

 
 
Konferencija Zaštitnika i Zlatnih savjetnika - "Reci NE nasilju"   

Podgorica – Postoji mnogo oblika nasilja, a ni na jedno od njih ne smije se reagovati ćutanjem, poručila su djeca-Zlatni savjetnici Ombudsmana, navodeći da oni vjeruju da se dobrom edukacijom i prevencijom, kao i združenom akcijom čitavog sistema može stati na kraj toj negativnoj pojavi. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore organizovao je danas konferenciju „Reci NE nasilju“ povodom 20.novembra- Međunarodnog dana djeteta-Dana donošenja UN Konvencije o pravima djeteta. Tim povodom Zaštitnik i Zlatni savjetnici govorili su o vršnjačkom nasilju među djecom, njegovim oblicima i načinima za prevazilaženje. Zaštitnik je svoj djeci čestitao njihov Dan, navodeći da se nasilje nad djecom ničim ne može opravdati. On je podsjetio da je u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta nasilje definisano kao „svi oblici fizičkog i mentalnog nasilja, povređivanja i zlostavljanja, zapostavljanja ili nemarnog postupanja, maltretiranja ili ekspalatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje“.

 
 
Konferencija: Deset godina OPCAT-a i Crna Gora   

Podgorica – U Crnoj Gori nema zabilježenih sistematskih slučajeva torture, ali posao u toj oblasti nikada nije završen jer samo jedan negativan primjer može baciti sjenku na sve do tada učinjeno, ocijenjeno je na konferenciji posvećenoj desetogodišnjici od stupanja na snagu OPCAT-a. Na inicijativu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Ministarstva pravde u Podgorici je održana konferenciji povodom deset godina od stupanja na snagu Opcionog protokola uz Konvenciju UN protiv torture i drugih oblika zlostavljanja (OPCAT) sa koje je poručeno da je prevencija torture najbolji način da se sistem suprostavi toj negativoj pojavi. Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) u decembru 2002. godine usvojila je Opcioni protokol uz Konvenciju UN protiv torture torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka, koji je stupio na snagu 22. juna 2006. godine. Crna Gora je ratifikacijom Opcionog protokola, 31. decembra 2008. godine, preuzela obavezu da ima, odredi ili uvede jedan ili više nezavisnih nacionalnih mehanizama za prevenciju torture na nacionalnom nivou.

 
 
Zamjenica Perović ekspertkinja SPT-a   

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, izabrana je za članicu Potkomiteta Ujedinjenih nacija za sprečavanje mučenja i drugih svirepih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni /The Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment /(SPT). Izbor zamjenice za oblast nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) za članicu SPT-a, predstavlja svojevrsno priznanje kako za instituciju Zaštitnika tako i za državu Crnu Goru. SPT je ugovorno tijelo UN-a, međunarodni, preventivni sistem uspostavljen Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (OPCAT), koji ove godine obilježava desetogodišnjicu od stupanja na snagu.

 
 
Reagovanje povodom slučajeva vršnjačkog nasilja   

Povodom medijskih navoda o više fizičkih obračuna djece i mladih koji su se ovih dana dogodili u Podgorici, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava zabrinutost, kako zbog samih događaja tako i zbog činjenice da okruženje nije adekvatno reagovalo da nasilje spriječi, već su snimanjem i daljom distribucijom tih sadržaja pojedici doprinijeli njegovoj promociji. Zaštitnik je više puta apelovao, preporučivao, ukazivao nadležnim službama i organima na prisutnost nasilja među mladima i opasnosti koje takvo ponašanje nosi sa sobom, kao i na posledice koje ostavlja na dijete, mladog čovjeka i društvo u cjelini. Međutim, i pored preduzimanja određenih radnji i mjera od strane nadležnih organa i službi stiče se utisak da stojimo u mjestu i da je neophodna snažnija, koordinisana, sistemska akcija društva u cjelini, kako bi se djeci obezbijedilo odrastanje u duhu principa nenasilne komunikacije i poštovanja garantovanih prava. Prije svega, posebno naglašavamo ulogu roditelja i porodičnog okruženja i neophodnost njihove saradnje sa nadležnim institucijama i službama, kako bi se djelotvornije uticalo na prevenciju svih oblika nasilja.