×
 
 

Друга мишљења

 
Центар за социϳални рад

Нема повреде права 

   2018

Суд за прекршаϳе Подгорица

Нема повреде права

   2018

Суд за прекршаϳе Подгорица

Указивање-Родно засновано насиље

   2018

Привредни субϳекат ДОО “Табаццо С Пресс“

Указивање-Дискриминациϳа по основу породичнг статуса

   2018

Управа полициϳе –Сектор граничне полициϳе

Право на слободу кретања

   2018

Управа полициϳе

Права лица лишених слободе

   2018

Институт за болести дϳеце Подгорица

Право дϳетета за здравствену заститу

 Дјечја права   2018

Управа за кадрове

Право на службену употребу ϳезика и писма

   2018

Јавни извршитељ Рожаϳе

Наϳбољи интерес дϳетета

   2018

Указивање

Право на правично суђење у разумном року

   2017

Општина Колашин и Служба заштите Општине Колашин

Право на уговор о осигурању запослених

   2017

ДОО Водовод и канализациϳа

Право на мирно уживање имовине

   2017

Привредна комора Црне Горе

Слобода окупљања и удруживања и право на мирно уживање имовине

   2017

Основни суд у Никшићу

Право на правично суђење

   2017

Основни суд Котор

Право на правично суђење

   2017

Виши суд у Подгорици

Право на правично суђење и право на дϳелотворан правни лиϳек

   2017

Министарство рада и социϳалног старања

Друга права лица лишених слободе

   2017

Одговор странци на притужбу

Изборно право

   2017

Одговор странци на притужбу

Бирачко право

   2017

Општина Биϳело Поље и Министарство пољопривреде

Право на здраву животну средину

   2017

 
 
 НПМ

Обилазак ЦБ Биϳело Поље

Замϳеница Заштитника за превенциϳу и заштиту од тортуре, Зденка Перовић и савϳетници Даниϳела Браϳковић и Менсур Бошњак, обишли су   ...  

 Дјечја права

Меморандум о сарадњи са Центром за права дϳетета Црне Горе

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић и директорка Центра за права дϳетета Црне Горе, Раϳка Перовић, потписали су   ...  

 Дјечја права

Јавна расправа о Стратегиϳи о правима дϳеце у Црноϳ Гори

Замϳеница Заштитника Снежана Миϳушковић, савϳетница из сектора за права дϳеце Душка Шљиванчанин и представници Мреже златних савϳетника   ...  

 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me