Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
 НПМ
Покренута Европска мрежа НПМ
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Савϳетница Заштитника за област превенциϳе тортуре (НПМ), Даниϳела Браϳковић, учестовала ϳе на конференциϳи у Стразбуру чиϳи циљ ϳе био ... 

 НПМ
Посϳета Асоциϳациϳи за превенциϳу тортуре (АПТ)
ФОТО: www.atp.ch

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић, са замϳеницима и савϳетницима боравио ϳе 11. и 12. априла у посϳети Асоциϳациϳи ... 

Семинар ЕQУИНЕТ-а о промоциϳи путем друштвених медиϳа
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Савϳетница за односе с ϳавношћу и међународну сарадњу, Милана Боϳовић, учествовала ϳе на семинару посвећеном промоциϳи тиϳела за ϳеднакост ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me