Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
 Дискриминација
Заштитник: Недовољна примϳена прописа у инклузиϳи ОСИ
ФОТО: www.gamn.org

Област инклузиϳе особа са инвалидитетом и заштите од дискриминациϳе карактерише недовољна примϳена прописа, казао ϳе Заштитник људских ... 

 Дјечја права
Савϳетница на Конференциϳи “Инвестинг ин Еqуалитy”
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Конференциϳа “Инвестинг ин Еqуалитy” у организациϳи Европске мреже тиϳела за ϳеднакост /Еуропеан Нетwорк оф Еqуалитy Бодиес - Еqуинет/ одржана ... 

 Јавна управа 
Саопштење поводом Свϳетског дана заштите животне средине
ФОТО: 

Заштита животне средине ϳедан ϳе од наϳвећих изазова савременог друштва, због чега ϳе унапређење стања у овоϳ области приоритет сваког ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me