Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
 НПМ
Обилазак Специϳалне Психиϳатриϳске болнице
ФОТО: preuzeto sa http://psihijatrijakotor.me/mn/

Замϳеница Заштитника људских права и слобода Црне Горе, Зденка Перовић, са сарадницима ϳе обавила обилазак Специϳалне Психиϳатриϳске ... 

 Дјечја права
Заштитник представио Извϳештаϳ о испуњености препорука УН Комитета о поштовању дϳечϳих права
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Заштитник људских права и слобода Црне Горе Шућко Баковић представио ϳе данас алтернативни Извϳештаϳ о другом и трећем периодичном ... 

 НПМ
Савϳетница на конференциϳи о националним и међународним стандардима у притворским условима
ФОТО: 

Савϳетница Заштитника Милица Богоϳевић представљала ϳе институциϳу на конференциϳи “Притворски услови-национални и медϳународни ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me