Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

Уважене грађанке и грађани,

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе постоϳи да би штитила и унапређивала ваша права и слободе. Обратите нам се уколико сматрате да су Вам она повриϳеђена радњом, актом или непоступањем државних и других органа, а наша ϳе обавеза да по притужбама поступамо ажурно и у духу правде и правичности.

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић

 
 
 
 Дискриминација
Замϳеник Бϳековић на конференциϳи “ХЕЛП за приϳатељско правосуђе"
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Програм едукациϳе правника професионалаца Савϳета Европе (познатиϳи под акронимом ХЕЛП), примарно у професиϳама као што су судиϳе, тужиоци, ... 

 Дискриминација
Савϳетница на скупу "Ефикасност механизама заштите у случаϳевима дискриминациϳе“
ФОТО: www.ombudsman.co.me

Самостална савϳетница из сектора за заштиту од дискриминациϳе, Милена Крсмановић, била ϳе учесница округлог стола „Актуелности грађанског ... 

 Дјечја права
Наϳава: Округли сто о изазовима у примϳени Трећег факултативног протокола
ФОТО: www.ombudsman.co.me

нституциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе организоваће 20. ϳуна округли сто, са циљем упознавања стручне ϳавности са значењем ... 

 
 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me