Mišljenja sa preporukom

 
Skupštini opštine Kotor, Skupštini opštine Tivat, Skupštini opštine Budva i Skupštini opštine Herceg Novi

Pozitivne mjere za zaštitu od diskriminacije

 Diskriminacija    2017

Uprava policije i Više džavno tužilaštvo

Diskriminacija po osnovu rasne pripadnosti i govor mržnje putem interneta

 Diskriminacija    2017

Uprava policije i Vrhovno državno tužiloaštvo

Diskriminacija po osnovu rasne pripadnosti i govor mržnje putem interneta

 Diskriminacija    2017

Osnovni sud u Podgorici

Pravo na pravično suđenje u razumnom roku

 Dječja prava    2017

Ministrastvo zdravlja i JU Dom zdravlja Podgorica

Pravo na zdravstvenu zaštitu

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje

Pravo na blagovremenu zaštitu u postupku lišenja poslovne sposobnosti

 Diskriminacija    2017

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Diskriminaciju po osnovu godina života

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo finansija

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje

 Javna uprava    2017

Centar za socijalni rad u Baru

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života

 Diskriminacija    2017

Osnovni sud u Baru

Zabrana diskriminacije - porodični odnosi

 Diskriminacija    2017

Osnovni sud u Nikšiću

Zabrana diskriminacije - porodični odnosi

 Diskriminacija    2017

Organi i direktor Elektrotehničke škole "Vaso Aligrudić"

Prava iz rada i po osnovu rada

 Diskriminacija    2017

Sud za prekršaje u Budvi – Odjeljenje u Baru

Pravo na suđenje u razumnom roku u predmetima rodno zasnovanog nasilja

 Diskriminacija    2017

Sud za prekršaje u Podgorici - Odjeljenje u Nikšiću

Pravo na suđenje u razumnom roku u predmetu rodno zasnovanog nasilja

 Diskriminacija    2017

Osnovna škola „Njegoš“ Kotor

Pravo djece na participaciju

 Dječja prava    2017

JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva

Pravo djeteta na kontakt sa roditeljem sa kojim ne živi

 Dječja prava    2017

Ministarstvo finansija

Diskriminacija iz oblasti rada - povreda prava na jednaku zaradu, odnosno naknadu za rad jednake vrijednosti (po osnovu pripadnosti određenom organu državne uprave)

 Diskriminacija    2017

Uprava za nekretnine - Područna jedinica Žabljak

Pravo na blagovremeno odlučivanje pred organima javne vlasti

 Javna uprava    2017

Uprava za inspekcijske poslove- Odsjek za ekološku inspekciju

Pravo na zdravu životnu sredinu

 Javna uprava    2017

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pravo na mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2017

 
 
 Diskriminacija 

Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković,   ...  

 Diskriminacija 

Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima   ...  

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve”   ...