×
 
 

Mišljenja sa preporukom

 
Osnovni sud Kotor

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

Osnovni sud u Baru

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

Osnovni sud Podgorica

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

Ministarstvo prosvjete. Ministarstvo poljoprivrede, Opština Nikšić

Prevoz učenika

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad Bar i Nikšić

Prava djece u konfliktnim razvodima

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad BP i Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Prava djece u konfliktnim razvodima

 Dječja prava    2017

JP komunalne djelatnosti Ulcinj

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2017

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Pravo na efikasno odlučivanje

 Javna uprava    2017

Predsjednik Opštine, Skupština Opštine, Sekretarijat za planiranje, Komunalno Rožaje

Pravo na zdravu životnu sredinu

 Javna uprava    2017

Uprava za nekretnine - PJ Berane

Pravo na imovinu

 Javna uprava    2017

Skupština Glavnog grada Podgorica

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2017

OŠ XX i Ministarstvo prosvjete

Pravo djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama-inkluzivno obrazovanje

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

Porodično pravna zastita

 Dječja prava    2017

Uprava policije-CB Podgorica

Druga prava lica lišenih slobode 

 NPM    2017

Uprava za nekretnine

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje pred organima vlasti u razumnom roku

 Javna uprava    2017

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije opštine Plav

Pravo na uživanje imovine

 Javna uprava    2017

Komunalna policija - Opština Bijelo Polje

Pravo na zdravu životnu sredinu - zaštita od buke

 Javna uprava    2017

Komunalna policija - Glavni grad Podgorica

Pravo na zdravu životnu sredinu - zaštita od buke

 Javna uprava    2017

 
 
 Diskriminacija 

Preporuka EQUINET-a o izbornim kampanjama bez govora mržnje i diskriminacije

Kao članica Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) institucija Zaštitnika, u okviru svoje obaveze po osnovu članstva, promoviše preporuke, mišljenja i kampanje   ...  

 Diskriminacija 

Osuda nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje nasilje zasnovano na nacionalnoj osnovi koje se dogodilo u Beranama. Ovakvi događaji, iako izolovanog karaktera,   ...  

 Diskriminacija 

Podrška kampanji za prava osoba s Daunovim sindromom

Zaposleni u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore priključili su se globalnoj kampanji „Leave no one behind“, u susret Međunarodnom danu osoba s Daunovim   ...