Mišljenja sa preporukom

 
OŠ "Vladimir Nazor"

Vršnjačko nasilje

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad Glavni grad i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi

Pravo na kontakt roditeljem

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad Bijelo Polje i Centar za socijalni rad Mojkovac

Zabrana zloupotrebe djece 

 Dječja prava    2017

Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva

Pravo na socijalnu i dječju zaštitu

 Dječja prava    2017

Vlada Crne Gore

Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2017

Osnovni sud i Centar za socijalni rad Nikšić

Prava djeteta u porodično-pravnim sporovima

 Dječja prava    2017

Agencija za sprečavanje korupcije

Pravo obraćanja

 NPM    2017

Javni izvršitelj

Pravo na mirno uživanje imovine

 NPM    2017

Upravs policije – Centar bezbjednosti Bar

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2017

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Druga prava lica lišenih slobode

 NPM    2017

Osnovno državno tužilaštvo

Pravo na pravično i nepristrasno suđenje

 NPM    2017

Uprava za nekretnine

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u pravnim postupcima pred organom vlasti 

 Javna uprava    2017

JU OŠ "Jugoslavija" Ba


Pravo na obrazovanje - učenički standard

 Dječja prava    2017

Ministarsto prosvjete, JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Podgorica, Glavni grad

Pravo na obrazovanje- učenički standard

 Dječja prava    2017

JU Srednja elekrotehnička škola “Vaso Aligrudić”

Pravo na obrazvanje

 Dječja prava    2017

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Izvršni direktor HTP “Ulcinjska rivijera” A.D

Podsticanje na diskriminaciju po osnovu političko-srodničke povezanosti u vezi sa pravom na mirno uživanje imovine.

 Diskriminacija    2017

Ministarstvo finansija - Komisija za povaćaj i obeštećenje Bar

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u pravnim postupcima pred organom vlasti u razumnom roku

 Javna uprava    2017

Privredni sud Crne Gore i Vlada Crne Gore

Pravo na pravično sudjenje u razumnom roku i pravo na mirno uživanje imovine

 NPM    2017

Privredni sud Crne Gore i Vlada Crne Gore

Pravo na pravično sudjenje u razumnom roku i pravo na mirno uživanje imovine

 NPM    2017

 
 
 Diskriminacija 

Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković,   ...  

 Diskriminacija 

Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima   ...  

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve”   ...