×
 
 

Mišljenja sa preporukom

 
Osnovni sud Podgorica

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2016

Osnovno državno tužilaštvo Nikšić

Pravo na pravično suđenje 

 NPM    2016

Sekretarijat za komunalnu djelatnost i ekologiju - Opština Herceg Novi

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku  

 Javna uprava    2016

Služba zaštite Glavnog grada

Prava iz radnog odnosa

 Javna uprava    2016

Komisija za stambene potrebe preduzeća D.O.O. Čistoća Glavni grad

Pravo na zaštitu prava i pravnih interesa stranaka u postupku

 Javna uprava    2016

Ministarstvo odbrane

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku 

 Javna uprava    2016

Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije Opštine Plav

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku.

 Javna uprava    2016

Komunalna policija Opštine Nikšić

Pravo za zdravu životnu sredinu

 Javna uprava    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije

Diskriminacija po osnovu zdravstvenog stanja - u postupcima pred organima javne vlasti

 Diskriminacija    2016

OŠ "Mahmut Lekić" i Ministarstvo prosvjete

Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad Podgorica

Nasilje u porodici

 Diskriminacija    2016

Osnovni sud Bar

Pravo na suđenje u razumnom roku

 Dječja prava    2016

Opština Herceg Novi, Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo na socijalnu i dječju zaštitu

 Dječja prava    2016

OŠ "Njegoš" Spuž

Pravo na vaspitanje i obrazovanje

 Dječja prava    2016

OŠ “Drago Milović” Tivat i Opština Tivat

Pravo na vaspitanje i obrazovanje

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad Nikšić, Osnovni sud Nikšić, Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2016

Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore

Diskriminacija po osnovu diplome stečene u određenoj visokoškolskoj ustanovi

 Diskriminacija    2016

Nadležni organi lokalne uprave Opština Kolašin i Direkcija za inspekcijski nadzor

Diskriminacija po osnovu pretpostavljene disciplinske odgovornosti, zdravstvenog stanja, političke pripadnosti i godina starosti 

 Diskriminacija    2016

 
 
 Diskriminacija 

Preporuka EQUINET-a o izbornim kampanjama bez govora mržnje i diskriminacije

Kao članica Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) institucija Zaštitnika, u okviru svoje obaveze po osnovu članstva, promoviše preporuke, mišljenja i kampanje   ...  

 Diskriminacija 

Osuda nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje nasilje zasnovano na nacionalnoj osnovi koje se dogodilo u Beranama. Ovakvi događaji, iako izolovanog karaktera,   ...  

 Diskriminacija 

Podrška kampanji za prava osoba s Daunovim sindromom

Zaposleni u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore priključili su se globalnoj kampanji „Leave no one behind“, u susret Međunarodnom danu osoba s Daunovim   ...