Mišljenja sa preporukom

 
Osnovni sud u Rožajama, Centar za socijalni rad Rožaje

Pravo na pravično suđenje

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine

Pravo na socijalnu i dječju zaštitu

 Dječja prava    2016

Osnovni sud Herceg Novi

Pravo na pravično suđenje

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica

Pravo djeteta na kontakt sa roditeljem sa kojim ne živi

 Dječja prava    2016

Osnovno državno Tužilaštvo

Pravo djeteta na izdržavanje

 Dječja prava    2016

Ministarstvo prosvjete, Ispitni centar, OŠ "21. Maj", "Štampar Makarije", "Radojica Perović"

Zaštita privatnosti- lični podaci djece

 Dječja prava    2016

OŠ "Dušan Obradović" i Ministarstvo prosvjete i sporta

Pravo na pohvale i nagrade učenika

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad Herceg Novi

Prava iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad Podgorica

Prava iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2016

Opština Budva

Pravo na podršku i pomoć društva roditeljima i djeci sa smetnjama u razvoju 

 Dječja prava    2016

Uprava policije - Odjeljenje bezbjednosti Rožaje

Pravo na odgovor državnog organa

 Javna uprava    2016

JU Zavod "Komanski most"

Pravo na pravično odlučivanje u pravnom postupku pred ustanovama javne vlasti

 Javna uprava    2016

D.O.O. „Voli Trade“

Diskriminacija po osnovu izvedenog svojstva, odnosno povezanosti sa maloljetnim licem romske nacionalnosti

 Diskriminacija    2016

Centar za socijalni rad Budva

Nasilje u porodici

 Diskriminacija    2016

Ministarstvo finansija

Pravo na imovinu

 Javna uprava    2016

Gradonačelnik Glavnog grada

Pravo na odgovor državnog organa

 Javna uprava    2016

Predsjednik Opštine Kotor

Pravo na odgovor državnog organa

 Javna uprava    2016

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Pravo na slobodan pristup informacijama

 Javna uprava    2016

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Pravo na slobodan pristup informacijama

 Javna uprava    2016

 
 
 Diskriminacija 

Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković,   ...  

 Diskriminacija 

Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima   ...  

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve”   ...